Wet pensioencommunicatie en uw zorgplicht als werkgever

De Wet pensioencommunicatie heeft de informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerders vernieuwd en de zorgplicht voor u als werkgever vergroot. Werknemers hebben behoefte aan vereenvoudiging van de informatie. Hier ligt een belangrijke rol voor u als werkgever.

Pensioenakkoord: wat betekent het voor u?

Na tien jaar onderhandelen ligt er een nieuw pensioenakkoord. Het nieuwe pensioenstelsel heeft verregaande consequenties voor alle pensioenregelingen in Nederland en zal naar verwachting in 2022 ingaan. Uw pensioenregeling zal ook moeten worden aangepast.