Tarieven MontClair

Hierbij informeren wij u over de indexering van onze tarieven per 1 januari 2022, een verhoging van 2,6%, zoals vastgelegd in onze overeenkomst(en) en is conform de CBS-loonindex Particuliere bedrijven.

Kerncijfers 2022

Jaarlijks worden de bedragen waarmee pensioen- en inkomensverzekeringen worden vastgesteld aangepast.
Graag geven wij hier een overzicht van de nieuwe kerncijfers voor 2022.