Nieuw: het Algemeen Pensioenfonds (APF)

Nieuw: het Algemeen Pensioenfonds (APF)

Nieuw: het Algemeen Pensioenfonds (APF)

Zoals het er nu naar uitziet, komt er per 1 januari 2016 een vorm van pensioenuitvoerder bij: het algemeen pensioenfonds (APF). Op zijn vroegst zal een APF in het eerste kwartaal van 2016 in bedrijf zijn.

Het APF is een nieuw type pensioenfonds. In een APF kunnen meerdere pensioenfondsen en werkgevers hun pensioenregelingen onderbrengen. Dat kan in een eigen of in een gedeelde collectiviteitskring. De verschillende kringen delen een gezamenlijk bestuur. Door deze kenmerken zijn schaalvoordelen en – binnen de gedeelde kring - risicodeling (solidariteitsprincipe) te combineren met een eigen pensioenregeling.

Het APF biedt onder andere mogelijkheden voor bedrijven die hun pensioenregeling nu bij een verzekeraar hebben ondergebracht. Bedrijven die voor de verlenging staan van hun verzekerde salaris/diensttijdregeling kunnen bij een lage rentestand te maken krijgen met forse premiestijgingen. De afgelopen jaren zijn hierdoor al veel werkgevers overgestapt naar een regeling op basis van beschikbare premie. Een grote groep werkgevers vindt deze stap een brug te ver, omdat het risico dan helemaal bij de deelnemer komt te liggen. Als het APF erin slaagt èn een lagere premie èn lagere kosten aan te bieden dan een verzekerde salaris/diensttijdregeling, kan het APF voor deze groep werkgevers een aantrekkelijk alternatief worden.

De pensioentoezegging in een pensioenfonds is niet gegarandeerd, zoals bij een verzekering. Dat kan in het uiterste geval betekenen dat de pensioenen worden gekort. Daar staat tegenover dat de pensioenen omhoog gaan als de financiële situatie van het fonds daar voldoende ruimte voor biedt.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en ervaringen met het APF. Of dit alternatief voor uw pensioenregeling aantrekkelijk is, hangt af van vele factoren. Uw vaste adviseur bij MontClair kan u hier meer over vertellen.