Autopremies blijven stijgen!

Autopremies blijven stijgen!

qwta_vervoertenerifeDrie jaar geleden heeft  De Nederlandsche Bank (DNB) een duidelijk signaal afgegeven dat de autopremies in Nederland structureel te laag waren. Er heersten structurele verliezen van -5% tot -15%.

Verzekeraars compenseerden de verliezen eerst nog met positieve resultaten uit andere branches. Nu is dat volgens de verscherpte regels niet meer mogelijk. Twijfelden sommige verzekeraars nog met het verhogen van de premies, nu beginnen de premiestijgingen duidelijk zichtbaar te worden. Voor individuele verzekeringen zijn de W.A. premies met gemiddeld 20% (!) gestegen en voor casco schaden met 13% ten opzichte van 2015.

Premies voor collectieve contracten worden mede bepaald door de schaderesultaten van het betreffende wagenpark. Hier zien we echter ook een gemiddelde stijging van de W.A. premies 2 tot zelfs 12% en voor casco schades 10%! Sterker nog, verlieslatende contracten worden zodanig aangepast dat resultaatsverbeteringen direct zichtbaar gaan worden.

Dit alles is het gevolg van een verscherpte toezicht van de DNB, maar ook een stijgende schadelast. Onze verwachting is dat in de komende jaren een verdere stijging van de premies zal gaan plaatsvinden. Uiteraard houden wij de markt voor u scherp in de gaten en zullen wij daar waar mogelijk alternatieve oplossingen voor u zoeken.