Wet pensioencommunicatie en uw zorgplicht als werkgever

De Wet pensioencommunicatie heeft de informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerders vernieuwd en de zorgplicht voor u als werkgever vergroot. Werknemers hebben behoefte aan vereenvoudiging van de informatie. Hier ligt een belangrijke rol voor u als werkgever.

Pensioenakkoord: wat betekent het voor u?

Na tien jaar onderhandelen ligt er een nieuw pensioenakkoord. Het nieuwe pensioenstelsel heeft verregaande consequenties voor alle pensioenregelingen in Nederland en zal naar verwachting in 2022 ingaan. Uw pensioenregeling zal ook moeten worden aangepast.

Ondernemen tijdens en na Covid-19: Wat mag u van MontClair verwachten?

Covid-19 heeft impact op iedere onderneming of instantie. Veel zijn door de huidige situatie in een crisis beland. Voor sommige ondernemingen of instanties biedt de situatie juist kansen van groei en ontwikkeling.
Een adequaat verzekeringsprogamma dat aansluit bij uw situatie en ‘het nieuwe normaal’ is essentieel en vereist een herbeoordeling van de bestaande verzekeringen.

Laat uw medewerkers testen

In de afgelopen maanden heeft u ongetwijfeld hard gewerkt aan een plan hoe uw medewerkers weer terug kunnen naar het werk. Maar hoe weet u of uw medewerkers besmet zijn of zijn geweest met corona en weer veilig terug kunnen? Het vrijwillig aanbieden van een test aan uw medewerkers kan u meer inzicht geven.

Bijzondere tijd vraagt om aandacht op elk niveau

Wij kunnen ons voorstellen dat de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) tot vragen zullen leiden. De afgelopen dagen hebben wij ook al veel vragen over dekking door deze uitbraak van onze relaties ontvangen. In principe bieden verzekeringen geen dekking omdat er geen sprake is van materiële schade. Uitbraak van een wereldwijd virus is een geval van overmacht. Lees meer

Coronavirus: Hoe kan u uw organisatie voorbereiden?

Los van eventuele dekkingsvraagstukken, is het van belang een goede voorbereiding te treffen op de consequenties die het Coronavirus mogelijk nog met zich brengt. De ontwikkelingen over de afgelopen weken, waarbij het virus zich in Noord-Italië snel heeft verspreid en ook in Nederland diverse besmettingen zijn geconstateerd, onderstrepen reeds het belang van een adequate voorbereiding. Lees meer

 

Tarieven MontClair 2020

Hierbij informeren wij u over de indexering van onze tarieven per 1 januari 2020, een verhoging van 2,6%, zoals vastgelegd in onze overeenkomst(en).

Kerncijfers 2020

Jaarlijks worden de bedragen, waarmee de pensioen- en inkomensverzekeringen worden vastgesteld, aangepast. Graag geven wij u een overzicht van de nieuwe kerncijfers voor 2020.

Is uw WHK Beschikking 2020 wel correct?

De beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK) voor 2020 is eind november door de belastingdienst verzonden. Wist u dat 1 op de 5 beschikkingen niet correct is? Controleer zelf uw beschikking of laat MontClair een vrijblijvende quickscan doen. Meer informatie