Registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen

Wellicht ten overvloede maar voor de volledigheid brengen wij bij u in herinnering dat de wetgeving op het gebied van (land)bouwvoertuigen is aangepast. In het kort komt het erop neer dat er een registratie- en kentekenplicht is ingesteld en ook is APK verplicht voor landbouwtrekkers die geschikt zijn om harder te kunnen dan 40 km per uur.

We zien dat veel bedrijven nieuwe kentekens hebben aangemeld en gehandeld hebben in lijn met de nieuwe wetgeving. Tegelijkertijd is het belangrijk om bewust te zijn van deze wijzigingen en wat dat concreet voor u betekent.
 

Nieuw pensioenakkoord: de hoofdlijnen tot nu toe

Vorige week is de internetconsultatie over het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’ online gepubliceerd. In de komende tijd zullen de afspraken uit het pensioenakkoord definitief uitgewerkt worden. Bekijk de hoofdlijnen die er bekend zijn:

Introductie online platform MontClair XpertSuite

MontClair Xpert Suite is een integraal online platform met slimme koppelingen naar uw salarisadministratie, arbodienstverlener en de verzekeraars. Hierdoor bent u in staat om uw administratie efficiënter en sneller te doen.

Prinsjesdag 2020: anders dan anders

Velen van u zullen ook dit najaar beginnen met het opstellen van de begroting voor 2021. De Coronacrisis zorgt ervoor dat alles anders is dan anders. De plannen van onze overheid zijn juist nu nog belangrijker dan ze normaal al zijn.

In dat besef maakt de regering de keuze om in deze onzekere tijd niet te bezuinigen maar juist te investeren in: baanbehoud, goede publieke voorzieningen, een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar.
In deze whitepaper zetten we de plannen van het kabinet voor pensioenen en de sociale verzekeringen voor u op een rijtje. Ga direct naar het volledige overzicht.

Zorgverzekeringen 2021

Uit de kabinetsplannen blijkt dat het eigen risico gelijk blijft voor 2021. De premie zal wel stijgen, maar minder dan verwacht. Ook komen er extra vergoedingen bij in de basisverzekering.

Tijdlijn nieuw pensioenstelsel

Het kabinet streeft naar inwerkingtreding van de voor de transitie benodigde wet- en regelgeving op 1 januari 2022. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel vindt plaats in de periode tot 1 januari 2026.