Second opinion

Second opinion

MontClair beoordeelt uw huidige verzekeringsportefeuille op onafhankelijke en heldere wijze. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Is de dekking nog afdoende? Maar ook: is uw premie nog wel marktconform?

Een second opinion omvat een grondige inventarisatie en onafhankelijke beoordeling van uw verzekeringsportefeuille. Zo’n second opinion kan vaak nuttig zijn, omdat een verzekeringspolis soms ongemerkt verouderd is. Er kunnen ontwikkelingen in de markt zijn die invloed hebben op bepaalde verzekeringen en bijbehorende premies.

MontClair is een onafhankelijke, actieve adviseur die de markt goed kent. Met de juiste informatie en aanpassingen in uw verzekeringsportefeuille valt vaak voordeel te behalen. En dat is zowel kwalitatief als kwantitatief gezien goed voor uw onderneming.