Financiële planning voor uw medewerkers

qwta_iStock000003107093SmallMedewerkers krijgen te maken met ingewikkelde keuzes over en rondom de pensionering. Vroeger was de pensioendatum (AOW) voor iedereen gelijk, 65 jaar. Tegenwoordig is de pensioendatum voor iedereen verschillend: voor de medewerker, zijn of haar partner en diens collega’s.

Medewerkers worden ook geconfronteerd met pensioenen die op verschillende leeftijden ingaan.

Lees verder