6 maanden termijn waardeoverdracht vervallen

6 maanden termijn waardeoverdracht vervallen

Eind vorig jaar is een nieuwe wetgeving van kracht geworden met betrekking tot de termijn voor het indienen van een verzoek tot waardeoverdracht. Met een amendement op de Wet Financieel toezicht is deze onbeperkt geworden voor indiensttreders na 1 januari 2015. Vooral als u een middel- of eindloonregeling hebt, kan dit in de toekomst financiële consequenties hebben.

De meeste werknemers die ergens in dienst treden vragen tegenwoordig in ieder geval waardeoverdracht aan. En in de meeste gevallen wordt de waarde ook overgedragen, zelfs als dit in feite ongunstig is. Dit vanuit de gedachte dat het makkelijk is om het pensioen altijd in één pot onder te brengen. De laatste jaren is het aantal overdrachten verminderd, omdat veel uitvoerders ‘onder water’ staan. Er is dan geen overdracht mogelijk en vaak vindt deze niet meer plaats als het fonds weer is hersteld. En dit kan leiden tot een verslechtering van het pensioen van een werknemer. Om dit te voorkomen is de termijn voor het indienen nu dus onbeperkt geworden.

Als de rente zich in de toekomst herstelt, kan het laat indienen van een verzoek tot overdracht tot flinke bijbetalingsverplichtingen leiden. Zowel bij uitgaande als bij inkomende verzoeken. En dat dus wellicht op momenten dat u er niet meer op rekent. Of er voor dit risico een verzekering gaat worden ontwikkeld is nog niet zeker. Maar wij zullen u in ieder geval op de hoogte houden.