Let op voorbeeldrekenrente bij de UPO!

Let op voorbeeldrekenrente bij de UPO!

qwta_iStock000003107093SmallJaarlijks wordt vóór 1 oktober het Uniform Pensioenoverzicht verzonden. Dit zal ook dit jaar weer het geval zijn met de verzending van het UPO 2015. Het UPO is bij iedere pensioenuitvoerder opgemaakt op basis van hetzelfde model, zodat gemakkelijk een vergelijking gemaakt kan worden met UPO’s uit voorgaande jaren bij mogelijk andere uitvoerders. Wat wel jaarlijks aangepast wordt, is de voorbeeldrekenrente dat gebruikt wordt om de pensioenindicaties vast te stellen in een beschikbare premieregeling.

De tot en met het UPO 2012 nog gehanteerde voorbeeldrekenrente van 4% op het UPO bij aankoop van het pensioen bij premie- en kapitaalovereenkomsten is niet meer actueel. Daarom wordt er sinds 2013 een andere systematiek gehanteerd. Voor de pensioenindicaties moet uitgegaan worden van de door DNB jaarlijks gepubliceerde 25-jaars SWAP-rente van september van het voorgaande jaar en de geldende overige tarieven die DNB jaarlijks publiceert. Voor de pensioenindicaties moet in het UPO 2015 uitgegaan worden van de rente van september 2014 en de geldende overige tarieven. Voor het UPO 2015 is de voorbeeldrekenrente vastgesteld op 2,2%, terwijl in het UPO 2014 de voorbeeldrekenrente nog 2,8% was.

Het gevolg van deze lagere voorbeeldrekenrente, is dat de kosten per euro levenslang ouderdomspensioen stijgt en de pensioenindicaties lager uit zullen vallen dan in het UPO 2014.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen, AOW-aanspraken en een netto pensioenindicatie. Dat is handig als u bij uw vorige werkgever(s) heeft deelgenomen aan een andere pensioenregeling.