Wet pensioencommunicatie van kracht

Wet pensioencommunicatie van kracht

qwta_iStock000015886285Large

De huidige informatieverplichtingen ten aanzien van pensioen blijken in de praktijk niet het gewenste effect te hebben. Ook de overvloed aan dwingende voorschriften vanuit de overheid maakt deelnemers niet pensioen bewuster. Per 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie van kracht, deze wet moet hier verandering in brengen.

Communicatie over pensioen moet eenvoudiger en moet de deelnemer activeren. Lezers ervaren de huidige UPO (uniform pensioenoverzicht) als veel te ingewikkeld. De website www.mijnpensioenoverzicht.nl/ zou meer moeten bieden dan alleen een statische weergave van het opgebouwde pensioen en de te bereiken pensioenen. De nieuwe wetgeving leidt tot een aantal verbeteringen: de startbrief wordt vervangen door Pensioen 1-2-3 (digitaal communicatiemiddel), er komt een aparte pensioenvergelijker en de website www.mijnpensioenoverzicht.nl/ krijgt de functie van een pensioendashboard. Het moet beter inzicht geven in de pensioensituatie zodat de deelnemer niet alleen zicht heeft op: “Wat krijg ik?” maar ook op: “Is dit genoeg?” en “Wat zijn mijn opties?”. Wij houden u op de hoogte over het uitrollen van deze nieuwe wetgeving.