Een Preventief Medisch Onderzoek inzetten met subsidie?

Een Preventief Medisch Onderzoek inzetten met subsidie?

Hoe staat het met de mentale gezondheid van uw werknemers? Weet u wie er ‘at risk’ zijn? Organisaties die aan de slag willen met het verbeteren van de inzetbaarheid van hun werknemers, kunnen aanspraak maken op ESF-subsidie. Deze kan bijvoorbeeld worden ingezet voor een PMO, waarmee u risico’s in kaart brengt. Als u weet waar de risico’s schuilen, kunt u ze gericht aanpakken en verzuim voorkomen.

22 miljoen euro voor vitaal houden van werknemer

Er is ruim 20 miljoen euro beschikbaar, vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds. De aanvrager ontvangt maximaal € 10.000, op voorwaarde dat hij zelf de helft van het subsidiebedrag bijlegt. Tussen 19 oktober en 13 november 2015 kunnen organisaties een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers te helpen gezond te blijven of tijdig te laten omscholen.

agentschapszw.nl/subsidies/duurzame inzetbaarheid