Werkwijze

Heldere overeenkomst

Heldere overeenkomst

De MontClair Groep voorziet zowel de nationale als de internationale zakelijke markt van deskundig advies op het gebied van riskmanagement, schadeverzekeringen en employee benefits. Onze dienstverlening rust op drie pijlers: full service, second opinion en due diligence.

Transparante aanpak
MontClair onderscheidt zich door volledige transparantie en openheid van kosten na te streven. Wij bieden u duidelijk inzicht in hoeveel u ons betaalt en welke hoeveelheid werk wij daarvoor verrichten. MontClair gelooft in een reële balans tussen dienstverlening en de inkomsten die daartegenover staan. Die balans uit zich in een heldere overeenkomst waarin wij vastleggen wat u precies van ons kunt verwachten. En u kunt ons daar ook op afrekenen. Dat uitgangspunt levert gezonde relaties op waarbinnen wij optimaal kunnen functioneren als adviseur en streven naar de hoogste kwaliteit van dienstverlening.

Klik hier om door te gaan naar onze kwaliteiten.