Beloning

Beloning

Over de beloning voor onze dienstverlening maken we vooraf afspraken met u. Hoe de beloning ook is geregeld, wij zijn hierin volkomen transparant en open.

De vergoeding voor de dienstverlening van MontClair is begrepen in de premies die u betaalt aan de verzekeraars voor de verzekeringen die via onze bemiddeling tot stand zijn gekomen. De verzekeraar keert de in de premie begrepen vergoeding aan MontClair uit als provisie.

Deze provisiebedragen zijn te beschouwen als een vaste vergoeding voor de werkzaamheden die MontClair verricht. MontClair is volledig transparant over de hoogte van de vergoedingen die verzekeraars als beloning voor de werkzaamheden voor MontClair betalen.

Daarnaast zijn andere beloningsvormen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van fee en abonnementen, al dan niet in combinatie met provisie. Deze van provisie afwijkende beloningsvormen leggen wij vast in een afzonderlijk document dat wij in voorkomend geval als bijlage toevoegen aan de Business Protocols.

Behalve voor doorlopende werkzaamheden als advies over en het beheer van uw verzekeringen, zijn we ook beschikbaar voor incidentele opdrachten. Deze opdrachten verrichten wij altijd op fee basis.

Periodiek zal MontClair, op verzoek, inzicht verstrekken aan opdrachtgever van de bestede tijd met de daarbij behorende werkzaamheden. Ook zullen de actuele uurtarieven verstrekt worden.

MontClair hanteert de volgende uurtarieven voor het jaar 2022:

Advies door directie EUR 250,-
Senior Adviseur EUR 200,-
Klantbezoek EUR 200,-
Reizen EUR 145,-
Pensioen Adviseur EUR 170,-
Sluiter EUR 170,-
Schadebehandelaar EUR 155,-
Klantbeheerder EUR 155,-
Administratie EUR 118,-