Whitepapers

Whitepapers / In de Pers

U wilt op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van riskmanagement, schadeverzekeringen en/of employee benefits? Download dan hier gratis white papers over uiteenlopende onderwerpen. Deze white papers, geschreven door professionals uit de branche, bieden u praktische tips, oplossingen en wellicht inspiratie om uw branchekennis verder te verdiepen en/of te verbreden.

Prinsjesdag 2020: anders dan anders

Velen van u zullen ook dit najaar beginnen met het opstellen van de begroting voor 2021. De Coronacrisis zorgt ervoor dat alles anders is dan anders. De plannen van onze overheid zijn juist nu nog belangrijker dan ze normaal al zijn.

In dat besef maakt de regering de keuze om in deze onzekere tijd niet te bezuinigen maar juist te investeren in: baanbehoud, goede publieke voorzieningen, een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar.
In deze whitepaper zetten we de plannen van het kabinet voor pensioenen en de sociale verzekeringen voor u op een rijtje. Ga direct naar het volledige overzicht.

Zorgverzekeringen 2021

Uit de kabinetsplannen blijkt dat het eigen risico gelijk blijft voor 2021. De premie zal wel stijgen, maar minder dan verwacht. Ook komen er extra vergoedingen bij in de basisverzekering.

Tijdlijn nieuw pensioenstelsel

Het kabinet streeft naar inwerkingtreding van de voor de transitie benodigde wet- en regelgeving op 1 januari 2022. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel vindt plaats in de periode tot 1 januari 2026.

Bedrijfs- en Bestuurdersaansprakelijkheid

Signalen uit de markt geven aan dat AVB- en D&O/BCA verzekeraars hun portefeuille zullen gaan herbeoordelen. Verzekeraars willen weten welke invloed Covid 19 heeft gehad op uw bedrijf.

Geef uw werknemers meer inzicht in pensioenregelingen

Wanneer zijn uw werknemers voor het laatst geïnformeerd over hun pensioenregeling? In het kader van de zorgplicht is dit heel belangrijk. Wij kunnen u hierbij ondersteunen met onze online pensioencommunicatie module:

Verlenging van uw Brand- en Propertyverzekering

De brand- en propertymarkt is in beweging en de verharding zet zich verder door. Wij verwachten dat dit invloed zal hebben op de hoogte van de premies en verandering van eigen risico’s en voorwaarden.