Whitepapers

Whitepapers / In de Pers

U wilt op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van riskmanagement, schadeverzekeringen en/of employee benefits? Download dan hier gratis white papers over uiteenlopende onderwerpen. Deze white papers, geschreven door professionals uit de branche, bieden u praktische tips, oplossingen en wellicht inspiratie om uw branchekennis verder te verdiepen en/of te verbreden.

Tarieven MontClair

Hierbij informeren wij u over de indexering van onze tarieven per 1 januari 2022, een verhoging van 2,6%, zoals vastgelegd in onze overeenkomst(en) en is conform de CBS-loonindex Particuliere bedrijven.

Kerncijfers 2022

Jaarlijks worden de bedragen waarmee pensioen- en inkomensverzekeringen worden vastgesteld aangepast.
Graag geven wij hier een overzicht van de nieuwe kerncijfers voor 2022.

Het Pensioenakkoord: Inhoud en impact voor werkgevers en werknemers

De beoogde invoeringsdatum van de Wet toekomst Pensioenen is 1 januari 2023. U hoeft uw regeling niet per 1 januari 2023 aan te passen, maar er zijn voor die tijd wel belangrijke keuzes te maken. We geven u hierover graag meer informatie.

Lees verder

The Act on the Future of Pensions is scheduled to take effect on 1 January 2023. You do not have to change your scheme by 1 January 2023, but there are important choices to be made before then. We will be happy to explain all the ins and outs.

Read more

 

Registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen

Wellicht ten overvloede maar voor de volledigheid brengen wij bij u in herinnering dat de wetgeving op het gebied van (land)bouwvoertuigen is aangepast. In het kort komt het erop neer dat er een registratie- en kentekenplicht is ingesteld en ook is APK verplicht voor landbouwtrekkers die geschikt zijn om harder te kunnen dan 40 km per uur.

We zien dat veel bedrijven nieuwe kentekens hebben aangemeld en gehandeld hebben in lijn met de nieuwe wetgeving. Tegelijkertijd is het belangrijk om bewust te zijn van deze wijzigingen en wat dat concreet voor u betekent.
 

Nieuw pensioenakkoord: de hoofdlijnen tot nu toe

Vorige week is de internetconsultatie over het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’ online gepubliceerd. In de komende tijd zullen de afspraken uit het pensioenakkoord definitief uitgewerkt worden. Bekijk de hoofdlijnen die er bekend zijn:

Introductie online platform MontClair XpertSuite

MontClair Xpert Suite is een integraal online platform met slimme koppelingen naar uw salarisadministratie, arbodienstverlener en de verzekeraars. Hierdoor bent u in staat om uw administratie efficiënter en sneller te doen.