Whitepapers

Whitepapers / In de Pers

U wilt op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van riskmanagement, schadeverzekeringen en/of employee benefits? Download dan hier gratis white papers over uiteenlopende onderwerpen. Deze white papers, geschreven door professionals uit de branche, bieden u praktische tips, oplossingen en wellicht inspiratie om uw branchekennis verder te verdiepen en/of te verbreden.

Covid-19 – Gevolgen van arbeidsduurverkorting of tijdelijke loonsverlaging

Covid-19 heeft veel gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Wellicht bent u genoodzaakt om de lonen tijdelijk te verlagen of wordt er met uw medewerkers arbeidsduurverkorting afgesproken. Dit heeft direct gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers en de overige werknemersverzekeringen.

Wet pensioencommunicatie en uw zorgplicht als werkgever

De Wet pensioencommunicatie heeft de informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerders vernieuwd en de zorgplicht voor u als werkgever vergroot. Werknemers hebben behoefte aan vereenvoudiging van de informatie. Hier ligt een belangrijke rol voor u als werkgever.

Pensioenakkoord: wat betekent het voor u?

Na tien jaar onderhandelen ligt er een nieuw pensioenakkoord. Het nieuwe pensioenstelsel heeft verregaande consequenties voor alle pensioenregelingen in Nederland en zal naar verwachting in 2022 ingaan. Uw pensioenregeling zal ook moeten worden aangepast.

Ondernemen tijdens en na Covid-19: Wat mag u van MontClair verwachten?

Covid-19 heeft impact op iedere onderneming of instantie. Veel zijn door de huidige situatie in een crisis beland. Voor sommige ondernemingen of instanties biedt de situatie juist kansen van groei en ontwikkeling.
Een adequaat verzekeringsprogamma dat aansluit bij uw situatie en ‘het nieuwe normaal’ is essentieel en vereist een herbeoordeling van de bestaande verzekeringen.

Laat uw medewerkers testen

In de afgelopen maanden heeft u ongetwijfeld hard gewerkt aan een plan hoe uw medewerkers weer terug kunnen naar het werk. Maar hoe weet u of uw medewerkers besmet zijn of zijn geweest met corona en weer veilig terug kunnen? Het vrijwillig aanbieden van een test aan uw medewerkers kan u meer inzicht geven.

Bijzondere tijd vraagt om aandacht op elk niveau

Wij kunnen ons voorstellen dat de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) tot vragen zullen leiden. De afgelopen dagen hebben wij ook al veel vragen over dekking door deze uitbraak van onze relaties ontvangen. In principe bieden verzekeringen geen dekking omdat er geen sprake is van materiële schade. Uitbraak van een wereldwijd virus is een geval van overmacht. Lees meer