Geef uw werknemers meer inzicht in pensioenregelingen

Geef uw werknemers meer inzicht in pensioenregelingen

Wanneer zijn uw werknemers voor het laatst geïnformeerd over hun pensioenregeling?

Een pensioenregeling roept bij werknemers veel vragen op: Wat houdt de regeling in? Wat betekent het voor zijn of haar pensioensituatie? Welke keuzes kunnen ze nu zelf maken? Wij zien dat de verantwoordelijkheid voor een goed pensioen steeds meer bij de werknemer komt te liggen. Wij adviseren werkgevers daarom in het kader van de zorgplicht werknemers goed en duidelijk te informeren over hun pensioenen. Er zijn altijd werknemers die graag in een gesprek ‘onder-4-ogen’ hun persoonlijke pensioenvragen willen stellen.

Tijdens deze Corona periode biedt MontClair u een online pensioencommunicatiemodule aan, zodat uw werknemers geïnformeerd blijven. Pensioeninzicht is belangrijk!

U kunt kiezen uit drie varianten:


Variant A: online werknemerspresentatie
(groepsessie via Skype, zoom , Teams o.i.d.)


Variant B: telefonisch online pensioenspreekuur

Het kan zijn dat er slechts enkele gerichte vragen leven naar aanleiding van bijvoorbeeld een vooraf gegeven sessie of ontvangen pensioenoverzicht van de pensioenuitvoerder. Deze vragen kunnen telefonisch worden afgehandeld. Wij zijn een dagdeel (of hele dag) telefonisch online beschikbaar voor alle vragen van uw werknemers.


Variant C: online 1 op 1 gesprek voor werknemers
(via Skype, Zoom, Teams, o.i.d.).

In deze variant is het belangrijk dat de werknemer beschikt over een systeem waarbij het scherm kan worden gedeeld. Tevens dient de werknemer in het bezit te zijn van haar/zijn DigiD en de inloggegevens van de pensioenuitvoerder.  Deze variant duurt ongeveer 1 uur. In het 1 op 1 gesprek zoomen wij in op de individuele situatie van de werknemer en staan wij stil bij de nieuwe/huidige pensioenregeling en de keuzemogelijkheden die de deelnemer hierin heeft.

De inhoud van het 1 op 1 gesprek is als volgt:

 • We leggen de basis voor het inzicht in de persoonlijke situatie aan de hand van een uitdraai vanuit mijnpensioenoverzicht.nl (wat is er verzekerd voor de deelnemer op de pensioendatum?).
 • We verzoeken de deelnemer dit voor te bereiden voorafgaand aan het gesprek en zorgen voor een uitgebreide toelichting op het document.
 • We gaan met elkaar na wat de AOW-richtleeftijd is via https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd.
 • Aan de hand van een korte presentatie informeren wij de deelnemer op hoofdlijnen over de (nieuwe) pensioenregeling en de keuzemogelijkheden die er zijn.
 • We loggen samen in op het werknemersportaal van de uitvoerder met behulp van DigiD.
 • We bekijken de beschikbare premie in het portaal en laten aan de hand van onze presentatie de beschikbare premiestaffel en de maximale premiestaffel in de regeling zien (derhalve de bijspaarruimte).
 • We leggen uit hoe en hoeveel de deelnemer kan bijsparen in de pensioenregeling. Ook gaan we in op de voor- en nadelen van bijsparen in de pensioenregeling.
 • We geven uitleg over de beleggingsmogelijkheden binnen de pensioenregeling. Hierbij komen zaken als lifecyclebeleggen en het variabel pensioen (doorbeleggen) uitgebreid aan de orde.
 • We staan stil bij de mogelijkheden rondom waardeoverdracht in het algemeen.
 • We leggen uit wat er gebeurt bij uitdiensttreding en bij overlijden van de deelnemer voor de pensioendatum.
 • We bespreken de mogelijkheden om eerder of later met pensioen te gaan.
 • Indien van toepassing geven wij uitleg over de netto pensioenregeling.
 • Indien van toepassing geven wij een uitleg over de (vrijwillige of verplichte) ANW-hiaat regeling.
 • In onze presentatie staan alle keuzemogelijkheden ook genoemd zodat dit kan worden gebruikt als checklist voor de deelnemer.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of bent u geïnteresseerd in een van de varianten? Wij horen het graag.

Het MontClair team