Het Pensioenakkoord: Inhoud en impact voor werkgevers en werknemers


Het Pensioenakkoord: Inhoud en impact voor werkgevers en werknemers

De beoogde invoeringsdatum van de Wet toekomst Pensioenen is 1 januari 2023. Dat het niet zo maar een verandering betreft, blijkt wel uit het feit dat er maar liefst vier jaar is uitgetrokken voor de overgang naar dit nieuwe pensioenstelsel. U hoeft uw regeling niet per 1 januari 2023 aan te passen, maar er zijn voor die tijd wel belangrijke keuzes te maken. We geven u hierover graag meer informatie.
In onze digitale brochure vindt u alle informatie over het pensioenakkoord plus een praktisch 3-stappen plan zodat ook uw pensioenregeling klaar is voor de toekomst.


The Dutch pension agreement: What it entails and what impact it will have

The Act on the Future of Pensions is scheduled to take effect on 1 January 2023. The fact that no less than four years have been allowed for the transition to this new pension system shows that it is not just any change. You do not have to change your scheme by 1 January 2023, but there are important choices to be made before then. We will be happy to explain all the ins and outs.
In our digital brochure you will find all information about the pension agreement plus a practical 3-step plan so that your pension scheme is also ready for the future.