Het Zorgbulletin 2018

Het Zorgbulletin 2018

Zoals u van ons gewend bent, hebben wij een overzicht gemaakt van de wijzigingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2018. De wijzigingen zijn door ons in kaart gebracht en in een zorgrapportage uiteengezet. Middels deze rapportage hopen we u een goed beeld te geven van wat er op gebied van premies, eigen risico en inhoud volgend jaar al of niet verandert. Daarnaast geven we een beeld van wat MontClair voor u kan betekenen met betrekking tot de zorg voor uw werknemers en hoe uw zorgcontract optimaal uit te nutten. Als laatste komen de ontwikkelingen en actualiteiten nog kort aan de orde. Kortom: voor u belangrijk om dit document goed door te lezen.

Zorgbulletin 2018