Invoeringsdatum compensatie transitievergoeding is definitief

Invoeringsdatum compensatie transitievergoeding is definitief

Op 10 juli 2018 is de Wet Compensatie Transitievergoeding door de Eerste Kamer aangenomen. De overheid was voornemens om deze compensatie vanaf 1 april 2020 te gaan verlenen aan werkgevers die een werknemer ontslaan in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze datum is nu definitief.

Als een werknemer wordt ontslagen in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever een compensatie aanvragen van de betaalde transitievergoeding. Hij moet dit doen binnen 6 maanden na de volledige betaling van de vergoeding.

Ook transitievergoedingen, die betaald zijn in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020, kunnen ter compensatie worden voorgelegd aan het UWV. Deze dossiers moeten tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 worden aangeboden om voor compensatie in aanmerking te komen.

Het is van belang deze data in de gaten te houden!