Is uw WHK Beschikking 2020 wel correct?

Is uw WHK Beschikking 2020 wel correct?

Jaarlijks ontvangt u van de belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK). De beschikking voor 2020 is eind november door de belastingdienst verzonden. Wist u dat 1 op de 5 beschikkingen niet correct is?

Controleer zelf uw beschikking of laat MontClair een vrijblijvende quickscan doen.

Zelf controleren WHK beschikking

Op de beschikking worden onder andere onderstaande zaken vermeld:

  • Naam werkgever en loonheffingennummer;
  • Sector indeling;
  • Ontwikkeling premieloon afgelopen 5 jaar;
  • Premiecomponenten WGA en Ziektewet;
  • Toerekenbare WGA en/of Ziektewet schadelast.

Deze punten kunt u eenvoudig zelf controleren.

Ziet u een verschil of signaleert u een schadelast? Dan heeft dit gevolgen voor uw premie in 2020. Het kan verstandig zijn om bezwaar aan te tekenen. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na datum van ontvangst.

Kosteloze quickscan MontClair

MontClair kan uw beschikking vrijblijvend controleren, persoonlijk advies geven met betrekking tot het bewaar aantekenen en de juiste keuze maken rondom publiek of privaat verzekeren.

Mail uw beschikking naar EB@montclair.nl en wij lopen deze voor u na.