MontClair Xpert Suite – Introductie digitaal platform

MontClair Xpert Suite – Introductie digitaal platform

MontClair geeft zowel nationale als internationale relaties deskundig advies op het gebied van risicomanagement, schadeverzekeringen en employee benefits. Wij zijn als het ware ‘de spin in het web’ van onze relaties, hun medewerkers, de verzekeringsmarkt en alle stakeholders die betrokken zijn bij de inzetbaarheid van de medewerkers. Het resultaat van de inspanningen is een optimale balans tussen aandacht voor de zaak en zorg voor de mens.

Het beheer van uw verzekeringen is een belangrijk onderdeel van dat proces. Het gemak waarmee u mutaties, aan- en afmeldingen, ziekmeldingen etc. kunt doorgeven is van groot belang. Wij streven ernaar deze processen continue te verbeteren, daarom introduceren wij de Montclair Xpert Suite.

 

Het platform

Om het administratieproces op een duurzame en innovatieve wijze plaats te laten vinden en u zoveel mogelijk te ontlasten, introduceren wij komend jaar de MontClair Xpert Suite. Door dit digitale platform worden slimme koppelingen gerealiseerd met uw salarisadministratie, de verzekeringsadministratie, arbodienstverlener en het UWV. Zo zijn onze relaties ervan verzekerd dat aan alle verplichtingen wordt voldaan en loopt u geen onnodig financieel risico. Komend najaar nemen wij contact met u op om over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Onderstaand treft u een overzicht van de partijen met wie reeds koppelingen zijn gemaakt:

Als uw bestaande dienstverlener(s) nog niet in het bovenstaande overzicht zijn opgenomen, dan gaan wij onderzoeken of een koppeling met deze dienstverlener(s) direct of in de nabije toekomst gerealiseerd kan worden.