Ondernemen tijdens en na Covid-19: Wat mag u van MontClair verwachten?

Ondernemen tijdens en na Covid-19: Wat mag u van MontClair verwachten?

 

 

Covid-19 heeft impact op iedere onderneming of instantie. Veel zijn door de huidige situatie in een crisis beland. Voor sommige ondernemingen of instanties biedt de situatie juist kansen van groei en ontwikkeling.

Organisaties die in een crisis belanden maken drie belangrijke fasen door: (1) Crisismanagement, (2) Herstel en (3) Excelleren. In elke fase is Riskmanagement een onderwerp dat hoog op de agenda hoort te staan. Onderwerpen als veiligheid van werknemers, contractmanagement, cashflowmanagement, voorraadmanagement en supply-chain management hebben extra aandacht nodig en in sommige gevallen extra maatregelen tot gevolg. Deze gevolgen zijn zichtbaar en voelbaar in de commerciële slagkracht en operationele daadkracht van een organisatie en in die wisselwerking moet een goede balans gevonden worden, voor de korte en de lange termijn.

 

Herbeoordeling bestaande verzekeringen

Een adequaat verzekeringsprogamma dat aansluit bij de fase van Excelleren en ‘het nieuwe normaal’ is essentieel en vereist een herbeoordeling van de bestaande verzekeringen. Om die reden zullen wij u de komende tijd verder informeren en indien nodig wordt het verzekeringsprogramma opnieuw beoordeeld. Indien er op dit moment al wijzigingen plaatsvinden in uw bedrijfsvoering, neem dan gelijk met ons contact op. Wij kunnen dan voor u beoordelen of uw verzekeringen hierop aangepast dienen te worden.

Meer informatie over onze visie kunt u vinden in het document Ondernemen na Covid-19, van crisis tot kans. Dit document is geschreven in samenwerking met Raetsheren, ons moederbedrijf waar wij sinds 2016 deel van uitmaken.