Prinsjesdag 2018

Prinsjesdag 2018:
Vertrouwen in de toekomst

Prinsjesdag is een dag van tradities. De rijtoer door Den Haag, de Troonrede in een mooi versierde Ridderzaal, het aanbieden van de Miljoenennota en niet te vergeten de hoedjes op het Binnenhof. Net als vorig jaar vond de rijtoer plaats in de Glazen Koets, omdat de Gouden Koets in onderhoud is.

Een andere traditie is het uitlekken van de voorstellen. Het is een sport voor journalisten om deze vóór Prinsjesdag te bemachtigen. De Telegraaf wist vorige week wederom de plannen van het kabinet boven water te krijgen. In deze nieuwsbrief leest u of de uitgelekte stukken inderdaad overeenkomen met de Miljoenennota.

Dit jaar is de eerste Prinsjesdag van het kabinet Rutte III. De Miljoenennota wordt overschaduwd door onder meer de brexit, die op 29 maart 2019 een feit is. Het kabinet bereidt Nederland voor op eventuele economische tegenwind als gevolg van de brexit door de overheidsfinanciën in 2019 verder op orde te brengen.

In zijn Troonrede gaf Koning Willem-Alexander onder meer aan dat de economie in 2019 voor het zesde jaar op rij groeit. En dat de werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau van 3,5 procent. Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk. Volgend jaar verbetert de koopkracht voor bijna iedereen.

In het vorige begrotingsjaar is al extra geld vrijgemaakt voor zorg aan ouderen, zodat zij kunnen vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis. Die trend zet door. Het extra bedrag voor de ouderenzorg loopt in deze kabinetsperiode op naar ongeveer 3 miljard euro per jaar.

In deze nieuwsbrief vindt u een selectie van de voorstellen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde; wij bespreken deze op hoofdlijnen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2018