Prinsjesdag 2019

Prinsjesdag 2019:
Wat verandert er voor u?

Velen van u zullen dit najaar beginnen met het opstellen van de begroting voor 2020/2021. Op verzekeringsgebied wijzigt er veel: de premies voor schadeverzekeringen laten een stijgende lijn zien en de lage rente heeft een grote impact op de pensioenregeling en overige werknemersverzekeringen. De regering heeft tijdens Prinsjesdag haar begroting en belastingplannen voor volgend jaar bekend maakt.

Voor u is het belangrijk om te weten welke stijgingen of dalingen u kunt verwachten en welke wet- en regelgeving een mogelijke impact heeft op uw bedrijfsvoering. MontClair brengt dat voor u in kaart.

In deze speciale editie geven wij u een overzicht van de stand van zaken op het gebied van pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheid.

Wij wensen u veel leesplezier.

Prinsjesdag Special 2019