Registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen

Registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen

Wellicht ten overvloede maar voor de volledigheid brengen wij bij u in herinnering dat de wetgeving op het gebied van (land)bouwvoertuigen is aangepast. In het kort komt het erop neer dat er een registratie- en kentekenplicht is ingesteld en ook is APK verplicht voor landbouwtrekkers die geschikt zijn om harder te kunnen dan 40 km per uur.

We zien dat veel bedrijven nieuwe kentekens hebben aangemeld en gehandeld hebben in lijn met de nieuwe wetgeving. Tegelijkertijd is het belangrijk om bewust te zijn van deze wijzigingen en wat dat concreet voor u betekent, vandaar deze korte samenvatting.

Waarvoor geldt de registratie- en kentekenplicht?

Per 1 januari 2021 geldt een registratie-en kentekenplicht voor alle:

 • landbouwtrekkers,
 • motorrijtuigen met beperkte snelheid,
 • landbouwaanhangwagens (voor transport) die sneller mogen rijden dan 25 km/u,
 • verwisselbare getrokken uitrustingsstukken die sneller mogen rijden dan 25 km/u.

Uitgezonderd zijn:

 • (land)bouwvoertuigen die nooit op de openbare weg komen,
 • voertuigen waarvoor geen T-rijbewijs nodig is (dit zijn Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid of mobiele machines, smaller dan 1,30 m, ingericht voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheidbestrijding of hondenpoep verzamelen en die geen koppeling hebben voor een aanhangwagen),
 • smalspoortrekkers voor fruittreintjes die worden gebruikt tussen 1 juli en 30 november,
 • landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken tot een snelheid van 25 km/u,
 • heftrucks niet breder dan 1,30 m en meeneemheftrucks,
 • voertuigen met een maximumconstructiesnelheid van 6 km/u (bijvoorbeeld hoogwerkers),
 • asfaltfreesmachines, asfalteermachines en walsen.

APK

Per 1 januari 2021 geldt een APK-plicht voor alle bestaande en nieuwe landbouwtrekkers die gemaakt zijn om te kunnen rijden met een snelheid van meer dan 40 km.

Wat betekent dit voor u?

Kenteken aanvragen

Voor het bestaande materieel dat kentekenplichtig is geworden dient het kenteken door u aangevraagd te worden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Van 1 januari tot en met 31 december 2021 kunnen bestaande (land)bouwvoertuigen zonder keuring van de RDW worden geregistreerd op de website van de RDW. Na deze periode is een keuring voor registratie verplicht en zijn de kosten van registratie hoger.

Kenteken aan ons melden

Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen moet het kenteken door de verzekeraar als verzekerd worden aangemeld in het Centraal Register WAM. Een aanmelding moet volgens de bepalingen in de wet binnen 28 dagen ontvangen zijn bij de RDW. Wordt dat nagelaten dan leidt dit tot een boete. Indien u dit nog niet gedaan heeft is het zaak ons tijdig op de hoogte stelt als een object is voorzien van een kenteken, zodat voor aanmelding bij de RDW kan worden zorgdragen. Dit kan gecommuniceerd worden via de bij u bekende contactpersonen.

Automatische dekking

De meeste polissen kennen een automatische dekking, al dan niet met een periodieke opgave. Hoewel de regeling in de polis voor automatische dekking van kracht blijft, moeten kentekens binnen 28 dagen bij de RDW zijn aangemeld.

Tot slot

Voor meer informatie over deze wetswijzing, verwijzen wij graag naar het RDW. Voor overige vragen bent u natuurlijk altijd welkom om contact met ons op te nemen.