Tarieven MontClair 2020

Tarieven MontClair 2020

Hierbij informeren wij u over de indexering van onze tarieven per 1 januari 2020, een verhoging van 2,6%, zoals vastgelegd in onze overeenkomst(en).

De indexering is gebaseerd op de CBS-loonindex Particuliere bedrijven (november 2018 t/m oktober 2019), en afgerond op hele bedragen. Hieronder wordt verstaan de percentageverandering van het indexcijfer zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de wijziging, dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon of Patricia Schellen (T 035 5286129, @ p.schellen@montclair.nl).

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.