Tarieven MontClair

Tarieven MontClair

Hierbij informeren wij u over de indexering van onze tarieven per 1 januari 2022, een verhoging van 2,6%, zoals vastgelegd in onze overeenkomst(en).

De indexering is gebaseerd op de CBS-loonindex Particuliere bedrijven (december 2020 t/m november 2021), en afgerond op hele bedragen. Hieronder wordt verstaan de percentageverandering van het indexcijfer zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de wijziging, dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon of Patricia Schellen (T 035 5286129, @ p.schellen@montclair.nl).

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.