Terugblik 2017

Terugblik 2017

Het jaar 2017 kenmerkt zich met name door een substantiële groei bij veel van onze relaties. De gevolgen van het aantrekken van de economie zijn goed voelbaar. Het wordt steeds moeilijker om goede werknemers aan te trekken en het vitaal houden van de zittende groep is ook een enorme uitdaging. Als MontClair blijven we natuurlijk alert op het continue verbeteren van onze dienstverlening op administratief en vakinhoudelijk gebied.

Met name op het gebied van pensioenen zien we weer de nodige veranderingen. De aanpassing naar pensioenleeftijd 68 brengt verdere versnippering van pensioenaanspraken, wat bij uw medewerkers veel vragen zal opleveren. Een goede en duidelijke communicatie richting uw werknemers zal in de toekomst nog essentiëler worden.

Het spreekt voor zich dat MontClair hier graag een steentje aan bijdraagt: onze adviseurs staan hiervoor in de startblokken en voor u klaar.