Tijdlijn nieuw pensioenstelsel

Tijdlijn nieuw pensioenstelsel

Het kabinet streeft naar inwerkingtreding van de voor de transitie benodigde wet- en regelgeving op 1 januari 2022. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel vindt plaats in de periode tot 1 januari 2026.

Binnen de transitieperiode kunnen sociale partners op een zelfgekozen moment de overstap maken. Zij dienen afspraken te maken over de nieuwe pensioenregeling en over de adequate compensatie en al dan niet invaren. De pensioenuitvoerders dienen binnen deze periode hun administratie hierop aan te passen zodat zij de nieuwe regeling adequaat en zorgvuldig kunnen uitvoeren.

Om ervoor te zorgen dat de ingangsdatum van 1 januari 2026 in alle gevallen gehaald wordt, wordt wettelijk voorgeschreven wanneer bepaalde mijlpalen gehaald moeten zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is. Voor alle type regelingen en uitvoerders worden mijlpalen voorgeschreven. Voor pensioenfondsen gaat men uit van onderstaande (indicatieve) invulling:

 

Het transitieproces verloopt bij verzekeraars en PPI-en anders. Voor hen zullen aangepaste mijlpalen gelden. De definitieve mijlpalen zullen worden vastgelegd in de wetgeving.

Uiteraard weten we niet in hoeverre de voorgenomen wijzigingen nog aangepast gaan worden tijdens het wetgevingsproces. Gezien de 211 vragen van de Tweede Kamer die minister Koolmees in juni beantwoordde, valt nog wel wat discussie te verwachten. Ook kunnen na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 de verhoudingen heel anders zijn dan op dit moment.