Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog naar 68 jaar. Daarom moet de pensioenregeling van uw werknemers aangepast worden.

Waarom gaat de pensioenleeftijd omhoog?

Omdat de levensverwachting is gestegen gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog. In de wet is opgenomen dat de pensioenleeftijd vanzelf opschuift met de levensverwachting. Zo blijven pensioenen betaalbaar.

Wat wijzigt in de wet- en regelgeving per 1 januari 2018?

Per 1 januari 2018 gaan de volgende wijzigingen in:

  • De pensioenrichtleeftijd gaat voor alle actieve deelnemers in één keer omhoog naar 68 jaar. Deze aanpassing betekent ook een wijziging in de arbeidsvoorwaarde. Uw werknemers – en de OR – moeten hiermee instemmen.
  • De maximale toegestane beschikbare premiepercentages gaan iets omlaag. Deze percentages worden afgeleid van de maximale pensioenopbouw binnen een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling geldt een huidige maximale opbouw bij 67 jaar en straks 68 jaar. Hierdoor worden de premies bij een middelloonregeling iets lager. En daardoor gaan ook de maximaal toegestane premies voor een beschikbare premie omlaag.
  • De AOW-leeftijd voor mensen geboren na 31 december 1954 gaat omhoog naar 67 jaar en 3 maanden.

Aanpassen van uw pensioenregeling

Loopt uw pensioenregeling via MontClair? U ontvangt voor 1 juni een begeleidingsvoorstel voor het aanpassen van uw pensioenregeling. Met onze begeleiding sluit uw pensioenregeling aan op de wet- en regelgeving per 1 januari 2018.

Loopt uw pensioenregeling niet via MontClair maar heeft u wel interesse in onze dienstverlening stuurt u dan geheel vrijblijvend een email naar p.schellen@montclair.nl en wij zorgen voor een passend voorstel.