Verlaging korting collectieve zorgverzekering per 01-01-2020

Verlaging korting collectieve zorgverzekering per 01-01-2020

Vanaf 2020 moet de korting op collectieve zorgverzekeringen omlaag: van 10 naar maximaal 5 procent. Dat besloot minister Bruins van Medische Zorg op 28 juni 2018.

Deze maximale korting van 5 procent geldt alleen voor de basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen mogen zorgverzekeraars het kortingspercentage nog steeds zelf blijven bepalen. Dit percentage kan wel oplopen tot meer dan 20 procent, afhankelijk van de omvang van het bedrijf of segment waarin uw organisatie zit.

Daarnaast heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de zorgverzekeraars opgeroepen het aantal collectiviteiten in de komende jaren fors terug te dringen. Nederland telt momenteel 51.000 zorgverzekeringscollectiviteiten.

Zorginhoudelijke afspraken

Vanaf 1 januari 2020 zijn zorginhoudelijke afspraken een nieuwe (en belangrijke) factor voor werkgeverscollectiviteiten. Deze zorginhoudelijke afspraken dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • leiden tot een besparing op zorgkosten in de basisverzekering,
  • specifiek toegespitst zijn op de populatie van de collectiviteit en
  • niet al geregeld zijn in andere wet- en regelgeving.

Overige informatie 2020 n.a.v. Prinsjesdag

  • Het verplicht eigen risico verandert niet in 2020. Dit blijft € 385,00.
  • De Zorgpremie stijgt. Het kabinet verwacht dat de premie met ongeveer € 3,00 per maand zal stijgen.
  • De Zorgtoeslag voor een eenpersoonshuishouden stijgt met ongeveer € 67,00 per jaar. Voor een meerpersoonshuishouden stijgt het met ongeveer € 95,00 per jaar.

Belangrijke data Zorg 2020

12 november 2019:

De uiterste datum waarop de zorgverzekeraars de premies voor hun verzekeringen bekend moeten maken.

31 december 2019:

De uiterste datum voor het opzeggen van de zorgverzekering.

31 januari 2020:

De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering (indien de oude uiterlijk 31 december is stopgezet. De zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari).

Verzekeraars zullen de komende tijd de veranderingen in de pakketten bekend maken. Zodra MontClair hierover meer informatie heeft zullen wij onze klanten hierover infomeren middels ons Zorgbulletin 2020.