Verlenging van uw Brand- en Propertyverzekering

Verlenging van uw Brand- en Propertyverzekering

Afgelopen jaar was het een uitdagend jaar in de branche om brand- en propertyverzekeringen goed verlengd te krijgen. De brand- en propertymarkt is nog steeds in beweging en de verharding zet zich hoogstwaarschijnlijk verder door, mede als gevolg van een toenemende schadelast voor verzekeraars. Wij verwachten dat dit invloed zal hebben op de hoogte van de premies en verandering van eigen risico’s (en/of eigen behoud) en voorwaarden.

Ook constateren wij wijziging in de bereidheid om bepaalde risico’s te accepteren. Sommige verzekeraars geven aan niet langer de voedingsmiddelenindustrie, houtindustrie, opslag (waaronder koel- en vrieshuizen), bedrijfsverzamelgebouwen, te willen verzekeren. Daarvoor zal dus alternatieve capaciteit dienen te worden ingekocht.

Verzekeraars zijn bijzonder alert op het risicoprofiel van u als relatie. Om voor te sorteren op de verder verhardende markt is het van belang vroegtijdig te beoordelen of u maatregelen kunt nemen die bijdragen aan de verzekerbaarheid van uw risico’s.

Daarbij zal een groot belang worden toegekend aan de mate van risicopreventie en de wijze van opvolging en uitvoering van de maatregelen of eisen uit de inspectierapporten van verzekeraars.

Wij staan voor u klaar om u hierin te adviseren en te begeleiden.