Zorgplicht werkgevers bij nieuwe wetgeving pensioenen

Zorgplicht werkgevers bij nieuwe wetgeving pensioenen

Per 1 september 2016 is de Wet Verbeterde Premieregeling in werking getreden. Het doel van deze wet is om werknemers met een beschikbare premieregeling de mogelijkheid te bieden om te kiezen tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering (doorbeleggen na pensionering).

Wat is een beschikbare premieregeling?

Bij een beschikbare premieregeling bouwt een werknemer een pensioenkapitaal op. De hoogte van dit kapitaal is afhankelijk van de beleggingsresultaten die worden behaald voor pensioendatum. Wanneer een werknemer de pensioendatum bereikt, komt het opgebouwde pensioenkapitaal tot uitkering.

Tot 1 september 2016 mochten werknemers dit kapitaal alleen gebruiken voor het aankopen van een vaste levenslange periodieke pensioenuitkering, bij een verzekeraar naar keuze. Naast de keuze van verzekeraar, zijn voor de hoogte van het uit te keren pensioen met name de rente en gemiddelde levensverwachting van belang.

Waarom is de Wet Verbeterde Premieregeling tot stand gekomen?

Vòòr de inwerkingtreding van deze nieuwe wet waren werknemers verplicht om het gehele pensioenkapitaal in een keer om te zetten naar een levenslange pensioenuitkering. De structureel lage marktrente leidde ertoe dat werknemers een veel lagere pensioenuitkering konden kopen dan verwacht. Door deze nieuwe wet wordt het nu mogelijk om te profiteren van risicovollere beleggingen tijdens pensionering met daarbij kans op een hoger rendement en dus een hogere pensioenuitkering.

Met doorbeleggen na pensionering kan er langer met meer risico worden belegd. Met een hoger beleggingsrisico is de kans op een hoger rendement groter en wordt de pensioenuitkering hoger. Echter bij tegenvallende beleggingsresultaten na pensionering zal de pensioenuitkering lager uit kunnen vallen.

Hoe maakt uw werknemer een keuze tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering?

Werknemers die binnenkort met pensioen gaan, dienen nu de keuze te maken tussen een vaste of variabele pensioenuitkering. Als ze de voorkeur uitspreken voor een variabele pensioenuitkering, zal een risicoprofiel moeten worden samengesteld. Dit risicoprofiel geeft inzicht in de doelstelling, kennis & ervaring en risicobereidheid. Vervolgens wordt bepaald in welke mate er wordt doorbelegd en hoe zich dat verhoudt tot de hoogte van de pensioenuitkering. Voor de meeste werknemers geen gemakkelijke keuze!

Daarnaast zal aan werknemers vanaf de 50-jarige leeftijd gevraagd moeten worden of men later een vaste of een variabele pensioenuitkering wenst. Dit in verband met het beleggingsrisico dat de werknemers vervolgens met de beleggingen tot aan pensioendatum kunnen lopen. Als werkgever heeft u hierbij een zorg- en communicatieplicht.

MontClair kan u helpen om uw werknemers de juiste keuzes te laten maken omtrent hun beleggingswijze en de hierbij behorende risico’s.